Anaran Mühendislik

Faaliyetlerimiz

Uzmanlık Alanlarımız

Geoteknik Araştırmalar

Yapıların dayanımı ve kullanım ömürlerini en iyi şekilde saptaya bilmek için yapının oturacağı zemini iyi tanımak gereklidir. Zeminin türüne göre taşıma kapasiteleri,zamana bağlı oturma miktarı ve sıvılaşma etkileri iyi gözlenmeli ve gerekli tedbirlerin alınması gerekir.

Arkeolojik Alan Araştırmaları

Gelişen teknolojiyle beraber jeofizik mühendisliğinin arkeoloji üzerinde yüksek etkileri oluşmaktadır.J eomanyetik ve jeoradar çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan çizimler sayesinde arkeolojik araştırma yapılacak alanın daha sağlıklı tanınması ve önceden bir ön görüş sahibi olunması sağlanmaktadır.

Altyapı Araştırmaları

Anaran Mühendislik olarak işimiz ilerde oluşabilecek sorunları önceden kestirip, bu sorunların oluşturabileceği zararları önlemektir. Altyapı alanında da yapılacak kazı,döşeme ve onarım işlerinde zeminin yapısını önceden belirleyip iş sürecinde gerekli olacak materyalleri toplamaktır.